Home > 커뮤니티 > 생생소식

생생소식

생생소식
게시글 검색
[진료안내] 2021년 10월 진료안내
경희생생한방병원 조회수:58
2021-09-30 11:02:45
 

안녕하세요 경희생생한방병원입니다.

2021년 10월 진료안내드립니다.

 

---------------------------------------------------------

10월 4일(월) : 한방과, 신경외과 진료 | 9:00 ~ 17:00

10월 9일(토) : 한방과 진료 | 9:00 ~ 16:00

10월 11일(월) : 한방과, 신경외과 진료 | 9:00 ~ 17:00

---------------------------------------------------------

 

경희생생한방병원은 365일 진료합니다.

진료 일정을 참고하시어

내원 및 예약 시 불편 없으시길바랍니다.